Het was weer lekker warm op het HHC dankzij de leerlingen van de leerlingenraad.

Op 14 en 15 December stelden de leerlingen van de leerlingenraad een actie voor Music for Life voor.

Zij verkochten smoothies op school.

De opbrengst schenken ze aan Make Mothers Matter.

Deze actie heeft zo’n 800 euro opgebracht.

Enkele ouders hielpen bij het schillen van de lekkere fruiten.

Dank aan iedereen voor deze geslaagde actie.